Det är mycket jag vill säga om Nina och Thomas bröllop. Så mycket att berättelsen får ta tid och mogna.
Här kommer dock en kort sammanfattning om första dagen av deras fantastiska bröllop på  Meilgaard slot in Glesborg, i Östra Jylland.

Jag berättar mer, när orden kommit till mig.
Meilgaard Slot, Östra JyllandMeilgaard Slot, Östra Jylland Meilgaard Slot, Östra Jylland Meilgaard Slot, Östra JyllandMeilgaard Slot, Östra JyllandMeilgaard Slot, Östra JyllandMeilgaard Slot, Östra Jylland Meilgaard Slot, Östra Jylland